Päiväkodin esittely

Metsäretket ovat meille tärkeitä erityisesti hyvän sijaintimme vuoksi. Lapsella on retkillä oiva tilaisuus tutustua luontoon, kehittää leikkejään ja mielikuvitustaan sekä harjoittaa liikuntataitojaan. VALO:n "Ilo kasvaa liikkuen" - hankkeessa olemme olleet mukana jo muutaman vuoden ajan. Sen myötä olemme aktiivisesti kehittäneet lasten liikuntaa niin sisällä kuin ulkona sekä haastaneet myös perheitä mukaan toiminnallisiin tapahtumiin.

Kulttuuriympäristöön tutustumme retkillä mm. kirjastoon ja taidemuseoon sekä osallistumalla erilaisiin kaupungin tarjoamiin tapahtumiin sekä muiden toimijoiden tempauksiin.

Leikki on keskeisintä lapsen päivässä. Lapsi pääsee harjoittelemaan osallisuutta valitsemalla leikkialueen ja suunnittelemalla leikin tovereidensa kanssa. Päiväkodissa toteutetaan kerran kuussa Leikkitiistai, jolloin pienryhmissä lapset pääsevät vuorotellen kotiryhmistään toiseen ryhmään leikkimään. Tämä vahvistaa yhteisöllisyyttä. Lapset pääsevät osallisiksi toiminnan suunnitteluun kokouksissa ja äänestyksissä.

Tieto- ja viestintätekniikkaa lapset käyttävät mm. tiedon hakuun, kuvaamiseen, animaatioiden tekoon sekä oppimispeleihin valvotusti. Lasten oman toiminnan dokumentointi vanhemmille näkyväksi on osa yhteistyötämme.

Yhteistyöllä Kalevan koulun kanssa on esiopetuksemme sijainnin vuoksi jo pitkä perinne. Esiopetus ja perusopetus tekevät yhteistyösuunnitelman lukuvuosittain ja sen lisäksi on paljon spontaania toimintaa yhdessä. Myös viisivuotiaat pääsevät liikkumaan saliin muutaman kerran toimikaudessa  sekä harjoittelemaan ateriointia koulun ruokalassa.

 

Toimintasuunnitelmat

Alla olevista linkeistä löydät toimintaamme ohjaavan varhaiskasvatus- sekä esiopetussuunnitelman toimikaudeksi 2019–2020:

Virrenkulman päiväkodin toimintasuunnitelma 2019-2020

Virrenkulman esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma 2019-2020

 ​

  

Päivitetty 12.07.2021 klo 16:18