Päiväkodin esittely

DSC03337.JPG

​​Päiväkodissamme painotetaan Keravan kaupungin varhaiskasvatuksen painopisteitä.

TOIMINTAVUODEN 2021-2022 KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET KERAVALLA

1. Oppimisympäristöjen kehittäminen

• Leikki oppimisen tienä

• Sitoutuminen aikuisen ja lapsen väliseen sensitiiviseen vuorovaikutukseen

• Liikunnan tukeminen oppimisympäristöjen kehittämisen kautta

2. Pedagoginen dokumentointi on työn väline ja painopistealue

• Pedagogisen dokumentoinnin moninaisuus (lapsen vasu, ryhmävasu, peda.net…)

• Pedagoginen dokumentointi työn itsearvioinnin välineenä suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessäNäiden lisäksi Sorsakorven pk:n kehittämiskohteet ovat:

Leikki oppimisen tienä,

sitoutuminen aikuisen ja lapsen väliseen sensitiiviseen vuorovaikutukseen,

pedagogisen dokumentoinnin moninaisuus.

 

Edellä mainittujen lisäksi päiväkodissamme painotetaan leikkiä, tutkimista, kasvatuskumppanuutta, ympäristökasvatusta sekä sosiaalisia taitoja.

 

Leikki

Päiväkodissamme varataan paljon aikaa ja tilaa sekä lasten omaehtoiselle luovalle että sääntöleikille. Kasvattajan tehtävänä on luoda hyvä, turvallinen ja salliva ilmapiiri lapsen leikille. Aikuinen osallistuu, havainnoi ja dokumentoi leikkiä. Yhdessä panostamme lapsen rikkaaseen leikkiin ja annamme sille mahdollisuuksia. Lapset saavat itse vaikuttaa leikin aiheeseen ja leikkiympäristöön.

 

Tutkiminen

Tutkiminen on läsnä aina ja kaikkialla päiväkodissamme. Välillä tutkiminen edellyttää leikkiä, välillä kirjoihin tutustumista, joskus rakentelua tai luontoon maastoutumista.

 

Kasvatuskumppanuus

Sorsakorvessa ilmapiirin halutaan olevan välitöntä ja avointa vanhempien ja henkilökunnan välillä. Asioista keskustellaan ja sovitaan yhdessä. Perheiltä pyydetään palautetta toiminnasta säännöllisesti.

 

Ympäristökasvatus

Ympäristökasvatuksen tavoitteenamme on herätellä lapsissa herkkyyttä ympäristön kunnioittamiselle ja arvostamiselle sekä tarvetta toimia vastuullisesti. Olemme sitoutuneet noudattamaan laadittua ympäristöohjelmaa.

 

Sosiaaliset taidot

Opettelemme sosiaalisia taitoja arjessa sekä leikissä. Kasvattajina annamme lapselle mallin olemalla itse suvaitsevaisia, kohteliaita ja empaattisia sekä lapsia, perheitä että työtovereita kohtaan.

IMG_0208.JPG

Päivitetty 19.11.2021 klo 13:16