Päiväkodin esittely

DSC03337.JPG

​​Päiväkodissamme painotetaan Keravan kaupungin varhaiskasvatuksen painopisteitä.

Keravan kaupungin painopisteet ovat

  1. Lasten ja huoltajien osallisuuden lisääminen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa, erityisesti leikin ja oppimisympäristöjen kehittämisessä. Huoltajien osallisuutta vahvistetaan, ja tuetaan lapsen sähköisen kasvunkansion avulla.
  2. Aikuisten ja lasten välisten vuorovaikutus- ja tunnetaitojen tukeminen sensitiivisen pedagogiikan keinoin ja syväoppimisen ydinajatuksia hyödyntäen.
  3. Pedagogisen dokumentoinnin kehittäminen.
  4. Kulttuuri- ja kielitietoisuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa. 

Näiden lisäksi Sorsakorven pk:n kehittämiskohteet ovat:

* Kieli- ja vuorovaikutustaidot

* Pedagoginen dokumentointi

* Tunnetaidot

 

Lisäksi tällä toimintakaudella (2019- 2020) tutustumme eri ammatteihin lapsilta nousevien kiinnostusten mukaan.

 

Edellä mainittujen lisäksi päiväkodissamme painotetaan leikkiä, tutkimista, kasvatuskumppanuutta, ympäristökasvatusta sekä sosiaalisia taitoja.

 

Leikki

Päiväkodissamme varataan paljon aikaa ja tilaa sekä lasten omaehtoiselle luovalle että sääntöleikille. Kasvattajan tehtävänä on luoda hyvä, turvallinen ja salliva ilmapiiri lapsen leikille. Aikuinen osallistuu, havainnoi ja dokumentoi leikkiä. Yhdessä panostamme lapsen rikkaaseen leikkiin ja annamme sille mahdollisuuksia. Lapset saavat itse vaikuttaa leikin aiheeseen ja leikkiympäristöön.

 

Tutkiminen

Tutkiminen on läsnä aina ja kaikkialla päiväkodissamme. Välillä tutkiminen edellyttää leikkiä, välillä kirjoihin tutustumista, joskus rakentelua tai luontoon maastoutumista.

 

Kasvatuskumppanuus

Sorsakorvessa ilmapiirin halutaan olevan välitöntä ja avointa vanhempien ja henkilökunnan välillä. Asioista keskustellaan ja sovitaan yhdessä. Perheiltä pyydetään palautetta toiminnasta säännöllisesti.

 

Ympäristökasvatus

Ympäristökasvatuksen tavoitteenamme on herätellä lapsissa herkkyyttä ympäristön kunnioittamiselle ja arvostamiselle sekä tarvetta toimia vastuullisesti. Olemme sitoutuneet noudattamaan laadittua ympäristöohjelmaa.

 

Sosiaaliset taidot

Opettelemme sosiaalisia taitoja arjessa sekä leikissä. Kasvattajina annamme lapselle mallin olemalla itse suvaitsevaisia, kohteliaita ja empaattisia sekä lapsia, perheitä että työtovereita kohtaan.

IMG_0208.JPG

Päivitetty 11.10.2019 klo 09:02