Tietoa päiväkodin toiminnasta

​​Talossamme painotetaan Keravan kaupungin varhaiskasvatuksen painopisteitä Ilo kasvaa liikkuen, tvt-arjen ja oppimisen rikastuttajana sekä lapsi osallistuu ja vaikuttaa. Lisäksi päiväkodissamme painotetaan leikkiä, tutkimista, kasvatuskumppanuutta, ympäristökasvatusta sekä sosiaalisia taitoja.

 

Leikki

Päiväkodissamme varataan paljon aikaa ja tilaa sekä lasten omaehtoiselle luovalle että sääntöleikille. Kasvattajan tehtävänä on luoda hyvä, turvallinen ja salliva ilmapiiri lapsen leikille. Aikuinen osallistuu, havainnoi ja dokumentoi leikkiä. Yhdessä panostamme lapsen rikkaaseen leikkiin ja annamme sille mahdollisuuksia. Lapset saavat itse vaikuttaa leikin aiheeseen ja leikkiympäristöön.

 

Tutkiminen

Tutkiminen on läsnä aina ja kaikkialla päiväkodissamme. Välillä tutkiminen edellyttää leikkiä, välillä kirjoihin tutustumista, joskus rakentelua tai luontoon maastoutumista.

 

Kasvatuskumppanuus

Sorsakorvessa ilmapiirin halutaan olevan välitöntä ja avointa vanhempien ja henkilökunnan välillä. Asioista keskustellaan ja sovitaan yhdessä.

 

Ympäristökasvatus

Ympäristökasvatuksen tavoitteenamme on herätellä lapsissa herkkyyttä ympäristön kunnioittamiselle ja arvostamiselle sekä tarvetta toimia vastuullisesti. Olemme sitoutuneet noudattamaan laadittua ympäristöohjelmaa.

 

Sosiaaliset taidot

Opettelemme sosiaalisia taitoja arjessa sekä leikissä. Kasvattajina annamme lapselle mallin olemalla itse suvaitsevaisia, kohteliaita ja empaattisia sekä lapsia, perheitä että työtovereita kohtaan.

 

 

 

Päivitetty 05.07.2016 klo 10:03