Sorsakorven päiväkoti

​​​​Sorsakorven päiväkoti muodostaa päiväkoti Aarteen kanssa yhteisen varhaiskasvatusyksikön. Päiväkotimme sijaitsee omakotiasutuksen keskellä luonnon helmassa.

Toimintaamme ohjaavat ajatukset ihmisen synnynnäisestä uteliaisuudesta ja halusta oppia vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Luomme lapselle leikkimiseen, tutkimiseen ja liikkumiseen kannustavan oppimisympäristön. Pysähdymme ihmettelemään yhdessä lapsen kanssa ympäröivän maailman ihmeitä.

Päiväkodissamme painotetaan kolmea yhteistä arvoa, joihin haluamme kiinnittää erityistä huomiota: hyvinvointi, empatia ja kunnioittaminen. Vuorovaikutuksessa painottuu ajatus yhdenvertaisuudesta, toisten huomioimisesta ja suvaitsevaisuudesta. Talossamme kaikki aikuiset ovat kasvattajia ja lämpimän ilmapiirin vallitessa täällä viihtyvät niin lapset, työntekijät kuin perheetkin.


Päivitetty 19.11.2021 klo 13:11