Esiopetusryhmä Kilta 1

Sompion päiväkodin esiopetusryhmä toimii Killan koulun tiloissa. Yhteistyö Killan koulun kanssa on luonteva osa arkeamme. 

Toiminnassamme tuemme lapsen oppimaan oppimisen taitoja, itseohjautuvuutta, oman ajattelun kehittymistä ja oma-aloitteisuutta. Lapsen osallisuus ja vaikuttaminen näkyvät arjessamme myönteisenä ja kannustavana kasvatusilmapiirinä. 

Vahvistamme lapsen sosiaalisia taitoja, kaverisuhteita, yhteisöllisyyttä ja itsetuntoa. Tavoitteena on itseensä ja kykyihinsä luottava tuleva koululainen. 


Päivitetty 21.06.2017 klo 09:58