Tupasvillat

Tupasvillat on 3-5-vuotiaiden kokopäiväryhmä.

Ryhmässämme on tärkeää sensitiivinen ja turvallinen ilmapiiri.

Lapset ovat aktiivisesti mukana ryhmän toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Monipuolisen ja lasten valmiudet ja tavoitteet huomioivan oppimisympäristön rakentuminen on ryhmämme yhteinen tavoite. Pienryhmätoiminnalle ja leikille on ryhmässämme tilaa ja aikaa.

Harjoittelemme yhdessä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja medialeikin avulla.


tupasvillat kuva.jpg
Päivitetty 03.04.2020 klo 12:11