Metsätähdet

Metsätähdet on 3-5 vuotiaiden kokopäiväryhmä.

Meille on tärkeää positiivinen, turvallinen ja lasta huomioiva ilmapiiri. 

Pienryhmätoiminnan, leikin ja liikunnan avulla mahdollistamme monipuolisten taitojen kehittymisen. Lapset osallistuvat omilla ideoillaan toiminnan suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Retkeilemme aktiivisesti päiväkodin lähiympäristössä.

Harjoittelemme yhdessä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja medialeikkien avulla.


METSIS1.JPGMETSIS.JPG



Päivitetty 03.04.2020 klo 12:15