Luhtavillat

​Luhtavillat-ryhmä on sisarusryhmä, jossa on 2-5 vuotiaita lapsia.

Pidämme tärkeänä positiivista, turvallista ja lasta huomioivaa ilmapiiriä.

Pienryhmätoiminta, leikki ja retkeily lähiympäristössä mahdollistaa monipuolisten taitojen kehittymisen.

Harjoittelemme yhdessä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja medialeikin avulla.

IMG_1231.JPG

 

Päivitetty 17.12.2018 klo 15:26