Luhtavillat

Luhtavillat ovat 3-5 vuotiaiden ryhmä.

Tässä Luhtavillojen kulmakivet

Vuoropuhelu :

Pidämme tärkeänä lapsen ja vanhempien kohtaamista. Tämä tarkoittaa pysähtymistä lapsen kokemusten äärelle, empaattista suhtautumista ja tunnetaitoja vahvistavaa vuorovaikutusta. Meille on myös keskeistä houkutella lapsia ja aikuisia keskinäiseen vuoropuheluun. Lasten kysymykset ovat keskeisiä työvälineitämme.

 Osallisuus :

Pyrimme mahdollistamaan lapsen osallisuutta ja itseohjautuvuutta päiväänsä kaikissa päivittäisissä toimissa. (ruokailut, wc-toiminnat, pukeminen/riisuminen, päiväunet) Lisäksi lapsia kiinnostavat asiat sekä heidän vasuun kirjatut tavoitteensa ohjaavat meitä toiminnan suunnittelussa. Tavoitteenamme on, että jossain vaiheessa lapset olisivat suunnittelemassa viikko-ohjelmaansa nykyisen kuukausisuunnitelman sijaan ja toiminnan arviointia vielä kehitettäisiin.

Päivitetty 12.07.2021 klo 13:45