Esiopetusryhmä Kilta 1

Sompion päiväkodin esiopetusryhmä toimii Killan koulun tiloissa. Yhteistyö Killan koulun kanssa on luonteva osa arkeamme. 

Toiminnassamme tuemme lapsen oppimaan oppimisen taitoja, itseohjautuvuutta, oman ajattelun kehittymistä ja oma-aloitteisuutta. Lapsen osallisuus ja vaikuttaminen näkyvät arjessamme myönteisenä ja kannustavana kasvatusilmapiirinä. 

Vahvistamme lapsen sosiaalisia taitoja, kaverisuhteita, yhteisöllisyyttä ja itsetuntoa. Tavoitteena on itseensä ja kykyihinsä luottava tuleva koululainen. 

eskarikuva.jpg"Eskarin tärkeä Puppis-maskotti lasten mukana metsäretkellä."
1539130E-ACCC-4F8D-8E38-5E2F4AE05816.jpeg
33EFBD0B-BE11-49C8-8BB9-0A510118BE41.jpeg
Päivitetty 17.12.2018 klo 15:28