Killan esiopetus

Sompion päiväkodin esiopetusryhmä toimii Killan koulun tiloissa.
Yhteistyö Killan koulun kanssa on luonteva osa arkeamme. 
Esiopetusryhmiä on Killan koulun tiloissa kaksi ja toimimme
yhdessä myös toisen esiopetusryhmän kanssa.

Toiminnassamme tuemme lapsen oppimaan oppimisen taitoja,
vuorovaikutustaitoja, oman ajattelun kehittymistä ja oma-aloitteisuutta.

Lapsen osallisuus ja vaikuttaminen näkyvät arjessamme lasten projektien
ja kokousten kautta sekä myönteisenä ja kannustavana kasvatusilmapiirinä. 
Leikillä on ryhmämme toiminnassa tärkeä rooli ja leikin avulla opitaan paljon.

Vahvistamme lapsen sosiaalisia taitoja, kaverisuhteita, yhteisöllisyyttä ja itsetuntoa.
Retkeilemme luonnossa, liikumme, taiteilemme ja tutustumme suomen kieleen ja matematiikkaan.
Tavoitteena on muut huomioon ottava, itseensä luottava tuleva koululainen. 

kilta7.jpeg


kilta6.jpeg

kilta5.jpeg

kilta4.jpeg

kilta3.jpeg

kilta2.jpegkilta1.jpeg

Päivitetty 21.09.2022 klo 12:52