Sompion päiväkoti

"Lapsenmittainen päiväkoti"

Tervetuloa Sompion päiväkotiin! ​​​​​​

Sompion päiväkodin toiminta- ajatuksena on tukea lapsen yksilöllistä ja sosiaalista kasvua yhteistyössä vanhempien kanssa, yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Toimintavuoden keskeiset tavoitteet ja painopisteet:

  • Leikki on keskeinen pedagoginen toimintatapa
  • Lasten osallisuus ja osallistaminen
  • Liikkuminen sisällä ja ulkona päivittäin
  • Arviointi ja dokumentointi
  • Medialeikit arjen ja oppimisen rikastuttajana
  • Hankkeet kehittämistyön tukena

Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Lapset oppivat asioita yhteistoiminnallisesti, itse tekemällä, tutkimalla ja ihmettelemällä. Lähtökohtana on lapsen oma kulttuuri, ajatukset, kiinnostukset, oma ilmaisu, luovuus ja leikki.

Aiheisiin syvennymme lähiympäristön ja luonnon, kielen tukemisen, monikulttuurisuuden, musiikin, taidekasvatuksen, leikin ja liikunnan kautta. Dokumentoimme lasten arkea, oppimista ja kokemusmaailmaa digitaalisella kasvun kansio -toimintamallilla.

Päivitetty 08.08.2022 klo 14:10