Päiväkodin esittely

Toimintaamme ohjaa valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä esiopetussuunnitelma. Lisäksi toimimme Keravan kaupungin sekä Savion päiväkodin  varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaisesti.  

Päiväkodissamme toimii Savion päiväkodin vanhempaintoimikunta. ​​

​Päiväkodin ajankohtaisista asioista tiedotamme kuukauden kirjeillä,  tiedotteilla osastojen valkotauluilla sekä sähköisessä portfoliossa. Keskustelemme huoltajien kanssa päivittäin lapsen päivän kulusta ja ajankohtaisista asioista.

Painopistealueet
  • Keravan kaupungin yhteisen linjauksen mukaisesti painopisteet ovat leikki ja sen kehittäminen, lasten ja aikuisten vuorovaikutustaitojen tukeminen ja pedagoginen dokumentointi.   
  • Lapsen kohtaamiseen ja päivittäisiin vuorovaikutustilanteisiin kiinnitetään selkeästi huomiota.
  • Joka kuukausi järjestettävät lasten kokoukset, joissa lapset saavat suunnitella ja arvioida toimintaa.
  • Lasten sekä ohjattu että omatoiminen liikkuminen päivittäin arjessa sekä ulkona että sisällä muokkaamalla oppimis-/toimintaympäristöä liikkumiseen kannustavaksi.
  • Varhaiskasvatusyksikön ja kodin välinen tiedottaminen on pääasiallisesti sähköistä
  • Positiivisen pedagogiikan keinoin vahvistamme lapsen itsetuntoa ja luomme myönteistä oppimiskulttuuria.
  • Dokumentoinnissa sekä lasten portofolioiden tekemisessä hyödynnämme tieto- ja viestintätekniikkaa, ryhmissä käytetään lasten sähköisiä portfolioita.
Päivitetty 12.07.2021 klo 16:16