Ohjeita huoltajille

 

  • Päiväkodissamme ilmoitamme tärkeistä tapahtumista ja asioista kuukaudenkirjeellä, jonka halutessaan saa joko sähköisesti tai paperiversiona. Ilmoitamme viikoittain myös valkotauluillamme ryhmien ​toiminnasta.
  • Huoltajia rohkaistaan osallistumaan varhaiskasvatusyksikön toimintaan. Vanhempainillat rakennetaan tilaisuuksiksi, joissa huoltajilla on mahdollisuus tulla kuulluksi sekä osallistua varhaiskasvatusyksikön toiminnan suunnitteluun.
  • Varhaiskasvatusyksikössämme toimii vanhempaintoimikunta, johon uusia perheitä kannustetaan osallistumaan. Vanhempaintoimikunnalla ja henkilökunnalla on myös omat facebook- sivunsa, joilla he tiedottavat huoltajia.
  • Päivittäinen yhteistyö, huoltajien kuuleminen ja tiedottaminen ovat tärkeitä yhteistyömuotoja. Lapsen sähköinen portfolio mahdollistaa vastavuoroisen lapsen merkittävien kokemusten jakamisen ja avaa huoltajille varhaiskasvatuksen arkea.
  • Lasta tuotaessa ja hakiessa on hyvä varata riittävästi aikaa, että lapsi pääsee turvallisesti sisälle ja saa tarvitessaan apua käsien pesussa. Huolehdittehan, että henkilökohtaisesti luovutatte lapsenne päiväkodin työntekijälle. Samoin hoitopäivän päättyessä me luovutamme lapsenne henkilökohtaisesti, jolloin vastuu siirtyy häntä hakevalle aikuiselle.

  • Jos lapsen hoitopäivässä tapahtuu muutoksia esim. lapsi on sairaana tai vapaapäivällä / hakuaika muuttuu / lasta hakee muu kuin oma vanhempi, on siitä ehdottomasti ilmoitettava etukäteen päiväkodin henkilökunnalle!

  • Huomioithan myös, että lapsi kulkee portista aina vain aikuisen seurassa ja portin avaa vain aikuinen. Suljethan portin lähtiessäsi vaaratilanteiden välttämiseksi!

Keravan päiväkotien yhteiset ohjeet

Päivitetty 12.07.2021 klo 15:23