Lapsiryhmät

​Meiramit

Meiramit on 1-5 -vuotiaiden lasten ryhmä. Ryhmässä korostuu lämminhenkisyys ja aito läsnäolo.

Toimintaa toteutetaan pienryhmissä ikätasoisesti.

Meiramit -ryhmän puh. 040-318 3357.

 

Muskotit

Muskotit on esiopetusryhmä. Tavoitteenamme on tarjota lapsille myönteisiä oppimiskokemuksia ja herättää kiinnostusta oppimiseen.

Osallisuus, tvt ja liikunta näkyvät vahvasti arjessamme.

Huomioimme lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen sekä lapsen yksilölliset tarpeet, valmiudet ja kiinnostuksen kohteet. 

Esiopetuksessa tuemme lapsen itseohjautuvuutta, oman ajattelun kehittymistä, oman toiminnan ohjausta ja oma-aloitteisuutta sekä oppimisen ilon toteutumista.

Retkeilemme viikottain metsässä sekä toimimme eri oppimisympäristöissä, kuten kirjastossa, museoissa ja lähiympäristössä.

Käytössämme on myös Askeleittain -opetusohjelma, jonka kautta harjoitellaan empatiaa, tunteiden säätelyä sekä ongelmanratkaisua.

Muskotit -ryhmän puh. 040-318 2441.

 

 Voit katsoa lisätietoja esiopetuksesta opetushallituksen sivuilta.

 

Päivitetty 13.06.2018 klo 10:30