Lapsiryhmät

​Meiramit

Meiramit on 1-3 -vuotiaiden lasten ryhmä. Ryhmässä korostuu lämminhenkisyys ja aito läsnäolo. Leikki on keskeisellä sijalla ryhmässämme. Se on läsnä jokapäiväisessä arjessamme kantavana voimana. Arvostamme lasten aitoa ja heille ominaista tapaa toimia, oppia ja ymmärtää maailmaa eli leikkiä. Tuemme jokaisen lapsen kasvua yksilöllisesti hänen ikätasonsa huomioiden. Meirameissa toimitaan pienryhmissä ja toiminta on monipuolista sekä projektiluontoista.

Meiramit -ryhmän puh. 040-318 3357.

 

Delfiinit 

Delfiinit on 4-5 -vuotiaiden ryhmä.  Delfiineissä toimitaan pienryhmissä monipuolisesti, toiminnallisesti sekä projektiluontoisesti. 

Retkeilemme viikoittain metsässä sekä jumppaamme Klondyke Areenalla. Tutustumme säännöllisesti eri oppimisympäristöihin, kuten kirjastoon ja lähiympäristöön.

Ryhmän toiminnassa on käytössä Nalle matematiikka -opetusohjelma sekä 5-vuotiaiden kielirikasteinen uusi kieli uusi maailma -hanke. Hankkeessa leikin ja arjen tilanteissa käytetään englannin kieltä.

Delfiinit -ryhmän puh. 040-318 4060.

Muskotit

Muskotit on esiopetusryhmä. Esiopetuksessa tarjoamme lapsille myönteisiä oppimiskokemuksia ja herätämme kiinnostusta oppimaan oppimiseen. Osallisuus, tvt ja liikunta näkyvät vahvasti arjessamme.

Toiminnassamme huomioimme lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen sekä lapsen yksilölliset tarpeet, valmiudet ja kiinnostuksen kohteet.    
Esiopetuksessa tuemme lapsen itseohjautuvuutta, oman ajattelun kehittymistä, oman toiminnan ohjausta ja oma-aloitteisuutta sekä oppimisen ilon toteutumista.

Retkeilemme viikoittain metsässä, jumppaamme Klondyke Areenalla sekä toimimme eri oppimisympäristöissä, kuten kirjastossa, museoissa ja lähiympäristössä. Yhteistyömme Savion koulun alkuopetuksen kanssa on säännöllistä ja monipuolista.

Käytössämme on Askeleittain -opetusohjelma, jonka kautta harjoitellaan empatiaa, tunteiden säätelyä sekä ongelmanratkaisua.

Muskotit -ryhmän puh. 040-318 2441.

 

 Voit katsoa lisätietoja esiopetuksesta opetushallituksen sivuilta.

 

Päivitetty 12.07.2021 klo 13:39