Savion päiväkoti

Uusi Savion päiväkoti otettiin käyttöön tammikuussa 2022. Marttilan ja Naavapuiston päiväkodit fuusioituivat osaksi Savion päiväkotia. Aiemmin Savion päiväkodissa järjestetty esiopetus siirtyi Savion koululle. 

Tarjoamme elämyksiä, retkeilemme luonnossa ja ulkoilemme isosta pihasta nauttien.

Toiminnassamme huomioidaan leikin ja ohjatun toiminnan lisäksi retket, juhlat ja lähialueen tapahtumat. Toiminnassamme on huomioitu Keravan kaupungin painopistealueet: leikki ja sen kehittäminen, lasten ja aikuisten vuorovaikutteisuus sekä pedagoginen dokumentointi.

Toiminnassamme kiinnitämme erityistä huomiota lasten tunteiden tunnistamiseen, nimeämiseen ja tunnetilojen käsittelyyn eli tunnetyöskentelyyn.

Päivitetty 11.02.2022 klo 12:07