Savion päiväkoti

Uusi Savion päiväkoti otettiin käyttöön tammikuussa 2022. Marttilan ja Naavapuiston päiväkodit fuusioituivat osaksi Savion päiväkotia. Aiemmin Savion päiväkodissa järjestetty esiopetus siirtyi Savion koululle. 

Toiminnassa huomioidaan leikin ja ohjatun toiminnan lisäksi retket, juhlat ja lähialueen tapahtumat. Toiminnassa on huomioitu Keravan kaupungin painopistealueet: leikki ja sen kehittäminen, lasten ja aikuisten vuorovaikutteisuus sekä pedagoginen dokumentointi.

Lasten tunteiden tunnistamiseen, nimeämiseen ja tunnetilojen käsittelyyn eli tunnetyöskentelyyn kiinnitetään erityistä huomiota. 

Päiväkodin toiminnassa painottuu myös liikunta. Päiväkodin uusi piha tarjoaa monipuolisesti mahdollisuuksia liikkumiseen ja motoristen taitojen harjoitteluun. Lisäksi Saviossa tehdään säännöllisesti retkiä lähiympäristön metsiin ja puistoihin. 


Päivitetty 19.09.2022 klo 15:03