Savenvalajan vuoropäiväkoti

​Savenvalajan päiväkoti on Keravan kaupungin ylläpitämä vuoropäiväkoti, joka tarjoaa keravalaisille lapsiperheille ympärivuorokautista hoitoa. Vuoropäivähoitoon ovat oikeutettuja lapset, joiden molemmat vanhemmat tekevät vuorotöitä.  

 

Päivitetty 21.12.2017 klo 10:42