Päiväkodin esittely

​Savenvalajan vuoropäiväkoti järjestää ympärivuorokautista varhaiskasvatusta Keravalaisille lapsiperheille silloin kun lasten huoltajat tekevät vuorotyötä. Varhaiskasvatusta toteutetaan henkilöstön, lasten ja ympäristön vuorovaikutuksessa, jossa kasvatus, opetus ja hoito muodostavat eheän kokonaisuuden.

Toimintamme perustuu Keravan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapsella on oikeus kasvaa, kehittyä, leikkiä ja oppia omista lähtökohdistaan yhteisön jäsenenä. Vuorohoidossa lapsella on useita sosiaalisia kontakteja päivän aikana, niinpä pedagogisesti mietityt ratkaisut ja toimintamallit takaavat lapselle turvallisen ja vakaan arjen.                                                                                                                                                                                                                                                    Toiminnassa korostuu syväoppimisen menetelmät, jolloin lapsen osallisuus ja ajattelun taidot ovat merkityksellisiä. Projektityöskentelyllä mahdollistamme kaikkien lasten laaja-alaisen osaamisen taitojen kehittymisen.

 

Päivitetty 12.07.2021 klo 15:59