Savenvalajan vuoropäiväkoti

Savenvalajan päiväkoti on Keravan kaupungin ylläpitämä vuoropäiväkoti, joka tarjoaa keravalaisille lapsiperheille ympärivuorokautista hoitoa. Vuoropäivähoitoon ovat oikeutettuja lapset, joiden molemmat vanhemmat tekevät vuorotöitä.


Saviksen Pedanet

 

Päivitetty 12.08.2022 klo 13:54