Savenvalajan vuoropäiväkoti

Savenvalajan päiväkoti on Keravan kaupungin ylläpitämä vuoropäiväkoti, joka tarjoaa keravalaisille lapsiperheille ympärivuorokautista hoitoa. Vuoropäivähoitoon ovat oikeutettuja lapset, joiden molemmat vanhemmat tekevät vuorotöitä.


Saviksen Pedanet

 

Päivitetty 10.10.2021 klo 12:15