Päiväkodin esittely

​Annamme lapselle mahdollisuuden kasvaa ja oppia lämpimässä sekä turvallisessa ympäristössä.  Avoin vuorovaikutus sekä tavoitteellinen toiminta yhdessä perheiden kanssa tukevat lapsen kasvua. 

Arvomme

Arvostus: avoin vuorovaikutus, luottamus 

Välittäminen: aito läsnäolo, keskittyminen hetkeen, turvallisuus

Yhteenkuuluvuus: kunnioitus, lämmin ja kiireetön ilmapiiri, ilo


A3512BDC.JPG

Tavoitteenamme on luoda lapselle turvallinen ja arvostava varhaiskasvatuspäivä, jossa on tarjolla syli ja kuunteleva aikuinen.  Toimintamme on tavoitteellista lapset ja perheet huomioonottavaa. Luomme lapselle oppimisympäristön, joka innostaa ja rohkaisee kokeilemaan uusia asioita. 

Haluamme mahdollistaa elämyksellisiä hetkiä kaikille aisteille sekä järjestettyjen retkien että arjessa tapahtuvien tuokioiden avulla.    


                      69B9E105-E8E8-4D34-8F43-D3A3BD651123.jpeg

Vanhemmat ja henkilökunta kokevat leikin merkityksen erittäin tärkeäksi lapsen oppimisen ja ystävyyssuhteiden luomisen pohjana. Tuemme lasten ystävyyssuhteiden muodostumista muun muassa pienryhmätoiminnan avulla ja luoden rauhallisia leikkitiloja ja -tilanteita. Aikuisen rooli on olla rikastuttajana ja tukijana lasten omaehtoisessa leikissä. 

                     F5E5CD90.JPG

    Kuva:Päivölänlaakson koulun esiopetusryhmä Seikkailijat


Päiväkodin jokaisessa ryhmässä toteutetaan pienryhmätoimintaa. Ryhmissä käytetään sekä staattisia pienryhmiä että lasten tietojen, taitojen ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti muodostettuja ryhmiä. Erilaisia ja erikokoisia ryhmiä muodostetaan myös yli ryhmärajojen.

Lasten osallisuutta pyritään kasvattamaan kaikilla osa- alueilla toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin saralla. Leikki ja toiminta ilmentävät lasten mielenkiinnon kohteita, jotka ohjaavat toimintaa turvallisen aikuisen johdolla. Lasten mielipiteet on huomioitu varhaiskasvatuksen  sekä esiopetuksen  toiminnassa.


Pedanet on lapsen oma sähköinen portfolio, jonne lapsi valitsee itselleen tärkeitä kuvia tapahtumista tai tehdyistä töistä. Tarkoituksena on antaa lapsen kertoa itse omasta päivästään sekä hänelle tärkeistä asioista. Pedanetin kautta on mahdollisuus kurkata lapsen päivään kotoa käsin ja kuunnella lapsen omana kertomana hänelle tärkeistä asioista. Pedanet toimii myös yhteistyökanavana.

Wilma toimii esiopetuksen yhteistyökanavana ja tänne huoltajat luovat Wilman etusivuilla omat tunnukset esiopetusvuoden alkaessa. Esiopetuksessa on myös pedanet käytössä.

 

Päivitetty 10.08.2022 klo 14:32