Seikkailijat

Meillä Seikkailijoissa oppiminen on suuri seikkailu!

Yhdessä luomme positiivisen ja iloisen oppimisilmapiirin, jossa toimimme monimuotoisesti yhdessä toistemme kanssa. Teemme yhteistyössä Päivölänlaakson koulun alkuopetuksen.

Keskiössä ovat vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittyminen.

Itsetunnon kehittymistä ja omien vahvuuksien löytämistä ja hyödyntämistä tukevat monet osallisuuden elementit sekä läsnäolevat ja kuuntelevat aikuiset.

Luottamuksellinen ja avoin yhteistyö perheiden kanssa tukee kasvua ja kehitystä koti koulupolkua.

"Rakennamme taloa, ystävyyden taloa."

"Ilo kasvaa yhdessä ihmetellen ja oivaltaen."


seikkailijat.jpg


Päivitetty 13.09.2021 klo 15:16