Reippaat

Esiopetuksessa painotamme lasten osallisuutta, kielellisen tietoisuuden valmiuksia, sosiaalisten taitojen harjoittelemista sekä kasvatuskumppanuutta.

 

Oppiminen tapahtuu mm. leikin, liikunnan, TVT:n ja motoristen harjoitusten kautta.

 

Esiopetus on ihmettelyä, tutkimusta, yhdessä vastauksien etsimistä! ​

 

Päivitetty 12.07.2021 klo 16:23