Reippaat

Esiopetuksessa painotamme lasten osallisuutta, kielellisen tietoisuuden valmiuksia, sosiaalisten taitojen harjoittelemista sekä kasvatuskumppanuutta.

IMG_2700.JPG 

Oppiminen tapahtuu mm. leikin, liikunnan, TVT:n ja motoristen harjoitusten kautta.

IMG_2690.JPG 

Esiopetus on ihmettelyä, tutkimusta, yhdessä vastauksien etsimistä! ​

IMG_2689.JPG 

Päivitetty 17.12.2018 klo 09:36