Päiväkodin esittely

Päiväkodin toiminta-ajatus

Toimintaamme ohjaavat vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot. Kiinnitämme huomiota aikuisen läsnäoloon, empaattiseen kohtaamiseen ja lasta kuulevaan ja kunnioittavaan vuorovaikutukseen.

 

Päiväkodin painopisteet 2019-2020

Lasten ja huoltajien osallisuuden lisääminen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa, erityisesti leikin ja oppimisympäristöjen kehittämisessä. Huoltajien osallisuutta vahvistetaan ja tuetaan lapsen sähköisen kasvunkansion avulla.

Aikuisten ja lasten välisten vuorovaikutus- ja tunnetaitojen tukeminen sensitiivisen pedagogiikan keinoin ja syväoppimisen ydinajatuksia hyödyntäen.

Pedagogisen dokumentoinnin kehittäminen

Kulttuuri- ja kielitietoisuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa

 

Kehittämiskohteet toimintavuodelle 2019-2020

  • Kieli- ja vuorovaikutustaidot
  • Pedagoginen dokumentointi
  • Tunnetaidot

keppinukke.jpg

 

 

 

 

Päivitetty 12.07.2021 klo 16:14