Lapsiryhmät

 IMG_0685.JPG

Tiitiäiset​

puh. 040-3182442

Olemme alle 3-vuotiaiden eli pienten ryhmä.

Haluamme tarjota lapsellenne turvallisen ympäristön kasvaa ja kehittyä. Ryhmämme ilmapiiri on hyväksyvä ja lämmin. Tiitiäisiin vanhemmat voivat turvallisin mielin jättää lapsensa luottaen siihen, että lapsen on täällä hyvä olla.

Ensisijaisen tärkeää on laadukas perushoito; puhtaus, ravinto ja riittävä lepo.

Leikki on keskeisellä sijalla ryhmässämme. Se on läsnä jokapäiväisessä arjessamme kantavana voimana. Arvostamme lasten aitoa ja heille ominaista tapaa toimia, oppia ja ymmärtää maailmaa eli leikkiä. Tuemme jokaisen lapsen kasvua yksilöllisesti hänen ikätasonsa huomioiden.

Tarjoamme mahdollisuuden monipuoliseen, virikkeelliseen ympäristöön ja toimintaan.

Pienryhmätoiminta, ja projektiluontoinen oppiminen ovat tärkeä osa toimintaamme. Olemme myös aloittaneet sähköisen portfolio työskentelyn, jonka kautta lapsen oppimisenpolku pikku hiljaa tulee näkyväksi vanhemmille, kasvattajille ja myöhemmin myös lapselle itselleen.

Avoin vuorovaikutus lapsen, hänen perheensä ja henkilökunnan välillä on mielestämme erityisen tärkeää.

 taitoportaat.jpg

Menninkäiset​

puh. 040-3183523

Menninkäisten ryhmä on 3-5-vuotiaiden lasten ryhmä Naavapuiston päiväkodissa.

Toiminnassamme käytämme pienryhmiä ja projektiluontoista oppimista. Lapset ovat jaettu pienryhmiin iän mukaan. Jokaisella ryhmällä on oma aikuinen ja sama aikuinen myös pitää lasten kasvatuskeskustelut sekä huolehtii ryhmänsä sähköisistä portfolioista.

Käymme säännöllisesti jumppaamassa Klondyken salissa. Teemme myös retkiä lähimaastoon.

Avoin vuorovaikutus lapsen, hänen perheensä ja henkilökunnan välillä on mielestämme erityisen tärkeää.

   maalaamassa.jpg 

Päivitetty 12.07.2021 klo 13:30