Naavapuiston päiväkoti

​                naavanpiha.jpg

Naavapuiston päiväkoti sijaitsee rauhallisella pienkerrostaloalueella rajoittuen "nimikkometsikköön".

Päiväkodissamme on kaksi lapsiryhmää:

  • ​alle 3 vuotiaiden ryhmä Tiitiäiset
  • 3-5 vuotiaiden ryhmä Menninkäiset.

Tarjoamme lapsille viihtyisän ja turvallisen hoitopäivän pienessä päiväkodissa lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden. Leikki on lapselle ominainen tapa toimia, mikä korostuu päiväkotiarjessamme. Vuorovaikutuksellinen kasvatuskumppanuus on toimintamme perusta.

Painopistealueemme ovat lapsen osallisuuden vahvistaminen, liikunta ja TVT eli tieto- ja viestintäteknologia 

"Yhdessäolon ilo ja lapsuuden riemun säilyttäminen ajanhengessä lapselle sopivassa kasvatusympäristössä."

 TERVETULOA!


Päivitetty 20.09.2017 klo 15:23