Naavapuiston päiväkoti

naavanpiha.jpg

Naavapuiston päiväkoti sijaitsee rauhallisella pienkerrostaloalueella rajoittuen "nimikkometsikköön".

Päiväkodissamme on kaksi lapsiryhmää:

  • ​alle 3 vuotiaiden ryhmä Tiitiäiset
  • 3-5 vuotiaiden ryhmä Menninkäiset.

Tarjoamme lapsille viihtyisän ja turvallisen hoitopäivän pienessä päiväkodissa lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden. Leikki on lapselle ominainen tapa toimia, mikä korostuu päiväkotiarjessamme. Vuorovaikutuksellinen yhteistyö huoltajien kanssa on toimintamme perusta.

Painopistealueemme ovat leikki ja sen kehittäminen, lasten ja aikuisten vuorovaikutustaitojen tukeminen sekä pedagoginen dokumentointi.

"Yhdessäolon ilo ja lapsuuden riemun säilyttäminen ajanhengessä lapselle sopivassa kasvatusympäristössä."

TERVETULOA!

LOGO2010-2011.bmplastenkokous.jpg

Päivitetty 12.07.2021 klo 14:52