Päiväkodin esittely

​Painopistealueet

  • Keravan kaupungin yhteisen linjauksen mukaisesti painopisteet ovat leikki oppimisen välineenä, toiminnallisuus ja liikunta, tieto- ja viestintätekniikka ja lasten osallisuus sekä kestävä kehitys.
  • Lapsen kohtaamiseen ja päivittäisiin vuorovaikutustilanteisiin kiinnitetään selkeästi huomiota.
  • Joka kuukausi järjestettävät lasten kokoukset, joissa lapset saavat suunnitella ja arvioida toimintaa.
  • Lasten sekä ohjattu että omatoiminen liikkuminen päivittäin arjessa sekä ulkona että sisällä muokkaamalla oppimis-/toimintaympäristöä liikkumiseen kannustavaksi.
  • Varhaiskasvatusyksikön ja kodin välinen tiedottaminen on pääasiallisesti sähköistä
  • Positiivisen pedagogiikan keinoin vahvistamme lapsen itsetuntoa ja luomme myönteistä oppimiskulttuuria.
  • Dokumentoinnissa sekä lasten portofolioiden tekemisessä hyödynnämme tieto- ja viestintätekniikkaa, ryhmissä käytetään lasten sähköisiä portfolioita.
Päivitetty 12.07.2021 klo 16:11