Ohjeita huoltajille

Keravan päiväkotien yhteiset ohjeet

Marttilan päiväkodin ohjeet

  • Huoltajia rohkaistaan osallistumaan varhaiskasvatusyksikön toimintaan. Vanhempainillat rakennetaan tilaisuuksiksi, joissa huoltajilla on mahdollisuus tulla kuulluksi sekä osallistua varhaiskasvatusyksikön toiminnan suunnitteluun.
  • Varhaiskasvatusyksikössämme toimii vanhempaintoimikunta, johon uusia perheitä kannustetaan osallistumaan. Vanhempaintoimikunnalla ja henkilökunnalla on myös omat facebook- sivunsa, joilla he tiedottavat huoltajia.
  • Päivittäinen yhteistyö, huoltajien kuuleminen ja tiedottaminen ovat tärkeitä yhteistyömuotoja. Lapsen sähköinen portfolio mahdollistaa vastavuoroisen lapsen merkittävien kokemusten jakamisen ja avaa huoltajille varhaiskasvatuksen arkea.
Päivitetty 12.07.2021 klo 15:13