Ohjeita huoltajille

  • Huoltajia rohkaistaan osallistumaan varhaiskasvatusyksikön toimintaan. Vanhempainillat rakennetaan tilaisuuksiksi, joissa huoltajilla on mahdollisuus tulla kuulluksi sekä osallistua varhaiskasvatusyksikön toiminnan suunnitteluun.
  • Varhaiskasvatusyksikössämme toimii vanhempaintoimikunta, johon uusia perheitä kannustetaan osallistumaan. Vanhempaintoimikunnalla ja henkilökunnalla on myös omat facebook- sivunsa, joilla he tiedottavat huoltajia.
  • Päivittäinen yhteistyö, huoltajien kuuleminen ja tiedottaminen ovat tärkeitä yhteistyömuotoja. Lapsen sähköinen portfolio mahdollistaa vastavuoroisen lapsen merkittävien kokemusten jakamisen ja avaa huoltajille varhaiskasvatuksen arkea.

Keravan päiväkotien yhteiset ohjeet

Päivitetty 17.04.2018 klo 15:59