Pihlajat

​Ryhmämme arki on toiminnallista ja aktiivista. Pienryhmätoiminnassamme huomioimme lapsen ikätason ja yksilölliset tarpeet. Liikunta, tieto- ja viestintätegnologia sekä sosiaalisten taitojen harjoittelu näkyvät arjessamme. Tavoitteenamme on tukea lapsen oman toiminnan ohjauksen kehittymistä ja tarjota lapselle lämmin ja turvallinen arki. Kiireettömyys, läsnäolo ja ilon kautta oppiminen näkyvät ryhmässämme.

Ryhmässämme on käytössä lapsen sähköinen portfolio.

20170825_071915341_iOS.jpg

IMG_1178.JPG 

 

 

Päivitetty 12.07.2021 klo 15:53