Nuput

​​Nupuissa toimitaan pienissä ryhmissä, kuunnellen ja ollen lähellä lasta, huomioiden lapsen yksilölliset tarpeet.  Lapsen hyvään päivään kuuluu ruokailujen ja levon lisäksi leikkiä, liikuntaa sisällä, ulkona ja lähiympäristössä, lauluja, loruja, satuja.  

Vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä päivittäiset keskustelut ja kuulumisten vaihto ovat tärkeitä.

 

Päivitetty 21.12.2015 klo 14:26