Norkot

​Toimintamme painottuu arkitaitojen ja sosiaalisten taitojen harjoitteluun sekä pienemmissä ryhmissä toimimiseen. Norkoissa leikitään, askarrellaan, lauletaan ja jumpataan. Otamme huomioon lasten yksilölliset tarpeet toiminnassamme ja pyrimme osallistamaan lapsia mahdollisimman paljon toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Päivitetty 12.07.2021 klo 14:58