Kävyt

Toimimme paljon pienissä ryhmissä. Lasten mukana olo toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa näkyy vahvasti arjessamme. Onnistumisen kokemukset ja oppimisen ilo ovat meille tärkeitä

Kävyissä hyödynnetään lähiympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti. 

Päivitetty 16.08.2022 klo 15:49