Kävyt

Kävyt-ryhmä on Lapilan päiväkodin esiopetusryhmä.

Toimimme paljon pienissä ryhmissä. Lasten mukana olo toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa näkyy vahvasti arjessamme. Onnistumisen kokemukset ja oppimisen ilo ovat meille tärkeitä

Kävyissä hyödynnetään lähiympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti. 

Päivitetty 09.07.2021 klo 17:12