Päiväkodin esittely

 

Arvot

Turvallisuus, välittäminen sekä yhteisöllisyys ja yksilöllisyys ovat arvojamme, jotka ohjaavat meitä työssämme. Tavoitteenamme on innostua yhdessä lasten kanssa, joka päivä. Syli, huolenpito ja kiireettömyys ovat hyvän päivän perusta. Luotamme lapseen ja kannustamme kokeilemaan ja oppimaan. Opetamme hyväksymään jokaisen omana erilaisena itsenään. Yhteisöllisillä toimintatavoilla vahvistamme yhteen kuuluvuuden tunnetta sekä lasten että aikuisten kesken.

 

Painopisteet 2021-22

Aikuisen ja lapsen välinen sensitiivinen vuorovaikutus: Sensitiivinen vuorovaikutus on jatkuvan arvioinnin ja kehittämisen kohteena ja näkyy sekä työyhteisön jokaisen aikuisen henkilökohtaisissa että ryhmien tavoitteissa ja toimintamalleissa. Painotamme aikuisen oman ilmaisun kehittämistä, ystävällistä ja sensitiivistä vuorovaikutusta. Harjoittelemme vuorovaikutus- ja tunnetaitoja päiväkodin oman sosiaalisten taitojen opettamisen vuosisuunnitelman mukaan. Siten myös sosiaaliset ja tunnetaidot ovat toimintamme keskiössä. Keskitymme siihen, mitä lapset tarvitsevat. Tiedostamme, että jokainen lapsi kaipaa aikuisen ja ikätovereiden välistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on, että lapset oppivat tunnistamaan erilaisia tunteita ja toimimaan sosiaalisissa tilanteissa yhteisesti hyväksytyillä tavoilla. Keinoina käytämme mm. kuvitettuja sääntö- ja tunnetauluja, leikkiryhmiä, draamaa, musiikkimaalausta ja liikuntaa. 

Leikki: Leikki saa ja sen pitää näkyä ja kuulua päiväkodissamme. Tavoitteenamme on oppimis- ja leikkiympäristöjen kehittäminen sekä päiväkodin sisä- että ulkotilat ja lähiympäristö hyödyntäen lapsia osallistaen. Korostamme aikuisen erilaisia rooleja ja läsnäoloa lasten leikkien mahdollistamisessa ja rikastuttamisessa. Tähän liittyy tutkiva työtapa, jolloin aikuinen havainnoi aktiivisesti lasten toimintaa ja leikkejä. Näin opitaan tuntemaan lapset ja heidän yksilölliset tarpeensa.

Liikunnan tukeminen oppimisympäristöjen kehittämisen kautta: Keravan varhaiskasvatuksen liikunnan vuosisunnitelma ohjaa liikkumisen suunnittelua ja toteutusta. Hyödynnämme Ilo kasvaa liikkuen-ohjelmaa sekä lasten omatoimisen että ohjatun liikkumisen kehittämisessä. Tänä vuonna kehitämme oppimisympäristöjä edelleen siten, että liikkuminen mahdollistuisi entistä paremmin sekä päiväkodin sisätiloissa että pihassa. 


Keravanjoen päiväkodin EOPS 2020-2021.docx

 Keravanjoen päiväkodin ja leikkikoulun toimintasuunnitelma 2020-2021.docx

Oheisista linkeistä voit tutustua päiväkotimme toimintasuunnitelmaan ja esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmaan.

 

 

Päivitetty 17.08.2021 klo 13:10