Kanniston päiväkoti

kannistooduuli.jpeg​​

Kanniston päiväkoti

IMG_2929 (003).JPG

*Wilma 5v piirsi talvisen Kanniston päiväkodin*​


Päiväkodissamme vilistää lapsia neljän lapsiryhmän verran. Ryhmien ikärakenteet vaihtelevat toimintakausittain tarpeen mukaan.​ Lapsiryhmiin voit tutustua sivun linkin -lapsiryhmät- kautta.

​Tavoitteenamme on luoda kaikille lapsille hyvä ja turvallinen paikka, jossa lasta arvostetaan omana persoonanaan ja lapsella on mahdollisuus osallistua oman päivänsä kulkuun ja muodostuminseen omalla ikä- ja taitotasollaan.

Avoimuus, turvallisuus, aito kohtaaminen, syli ja läheisyys kuuluvat jokaisen lapsen päivään. Tavoitteenamme on lasten sosiaalisten taitojen tukeminen, toisten huomioon ottaminen ja tunnetaitojen oppiminen sallivassa ja turvallisessa ilmapiirissä.

Joukossamme toimivat kiinteästi talon oma varhaiskasvatuksen erityisopettaja, kiertävä erityisopettaja, kiertävä S2-opettaja, sekä alueen perhepäivähoitaja lapsineen.

Tervetuloa tutustumaan päiväkotiimme!

Päivitetty 31.08.2022 klo 15:47