Päiväkodin esittely

Yhteinen päiväkotitaival alkaa päiväkotiin tutustumisella sekä lapsen päivähoitoryhmän kasvattajan kanssa käytävällä aloituskeskustelulla. Päiväkotiin tutustumista sekä aloituskeskustelua pidetään päiväkodissamme erittäin tärkeänä, sillä se on lapsen ja perheen ensimmäinen kontakti tulevaan päivähoitopaikkaan. Tutustumiselle on hyvä varata riittävästi aikaa ennen varsinaista päivähoidon aloitusta. Edellä mainittujen lisäksi perhe laatii varhaiskasvatussopimuksen yhdessä päiväkodinjohtajan kanssa.

Lapsella on oikeus olla lapsi ja saada tukea turvalliselta aikuiselta. Kalevan päiväkodissa lapsella on mahdollisuus tutustua ympäristöönsä itselleen ominaisella tavalla ihmetellen, tutkien, kokeillen ja yhdessä keskustellen. Kasvattajat ovat mukana turvaamassa ja rikastuttamassa näitä ainutlaatuisia oppimisen hetkiä. Hyvä ja turvallinen päivä syntyy kasvattajan ohjauksella ja kannustuksella.

Toiminnassamme painottuvat Keravan kaupungin painopistealueiden (ilo kasvaa liikkuen, lapsen osallisuus sekä tieto- ja viestintätekniikka osana varhaiskasvatusta) lisäksi pienryhmätoiminta ja leikki. Leikki on lapsen keino toteuttaa itseään. Kasvattaja on mukana lapsen leikissä aktiivisena toimijana. Hän rikastuttaa, kannattelee ja mahdollistaa leikin pidempikestoisen jatkumisen.

Lapsen yksilölliset tavoitteet asetetaan vanhempien kanssa käytävien keskustelujen yhteydessä sekä päivittäisissä kohtaamisissa. Näemme kasvatuskumppanuuden tietoisena sitoutumisena yhteistyöhön lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseksi. Pidämme yhteistyössämme tärkeänä molemmin puolista tasavertaisuutta sekä kunnioitusta. Vanhemmat ovat lapsensa asiantuntijoita ja me kunnioitamme vuorovaikutuksessamme tätä suhdetta. Pidämme tärkeänä kartoittaa lapsen mahdolliset tuen tarpeet avoimesti ja hyvässä yhteistyössä.

Päivitetty 22.11.2018 klo 16:30