Päiväkodin esittely

Yhteinen päiväkotitaival alkaa päiväkotiin tutustumisella sekä lapsen ryhmässä toimivan varhaiskasvatuksen opettajan tai -lastenhoitajan kanssa käytävällä aloituskeskustelulla. Päiväkotiin tutustumista sekä aloituskeskustelua pidetään päiväkodissamme erittäin tärkeänä, sillä se on lapsen ja perheen ensimmäinen kontakti tulevaan päiväkotiin. Tutustumiselle on hyvä varata riittävästi aikaa ennen varsinaista hoidon aloitusta. Edellä mainittujen lisäksi perhe laatii varhaiskasvatussopimuksen yhdessä päiväkodinjohtajan kanssa.

Lapsella on oikeus olla lapsi ja saada tukea turvalliselta aikuiselta. Kalevan päiväkodissa lapsella on mahdollisuus tutustua ympäristöönsä itselleen ominaisella tavalla ihmetellen, tutkien, kokeillen ja yhdessä keskustellen. Varhaiskasvatuksen opettajat, -lastenhoitajat  ja ryhmäavustajat ovat mukana turvaamassa ja rikastuttamassa näitä ainutlaatuisia oppimisen hetkiä. Hyvä ja turvallinen päivä syntyy ammattilaisen ohjauksella ja kannustuksella.

Toiminnassamme painottuvat Keravan kaupungin painopistealueiden lisäksi pienryhmätoiminta ja leikki. Leikki on lapsen keino toteuttaa itseään. Ryhmän varhaiskasvatuksen opettajat, - lastenhoitajat ja avustajat ovat mukana lasten leikissä aktiivisena toimijana. He rikastuttavat, kannattelevat ja mahdollistavat leikin pidempikestoisen jatkumisen.

Lapsen yksilölliset tavoitteet asetetaan vanhempien kanssa käytävien keskustelujen yhteydessä sekä päivittäisissä kohtaamisissa. Näemme vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön tietoisena sitoutumisena yhteistyöhön lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseksi. Pidämme yhteistyössämme tärkeänä molemmin puolista tasavertaisuutta sekä kunnioitusta. Vanhemmat ovat lapsensa asiantuntijoita ja me kunnioitamme vuorovaikutuksessamme tätä suhdetta. Pidämme tärkeänä kartoittaa lapsen mahdolliset tuen tarpeet avoimesti ja hyvässä yhteistyössä.

Päivitetty 12.07.2021 klo 16:01