Menninkäiset

​Menninkäiset on 2-5-vuotiaiden lasten sisarusryhmä, jossa on aika ajoin hoidossa perhepäivähoidon lapsia. Pienryhmissä harjoitellaan leikin lisäksi sosiaalisia taitoja, kädentaitoja, liikuntaa ja musiikkia. Toimintamme on suunniteltu huomioiden lapsen ikä- ja kehitystaso sekä yksilölliset tarpeet.

Päivitetty 12.07.2021 klo 14:37