Maahiset

Maahisten joukkoon kuuluu tällä hetkellä 4-5 -vuotiaita lapsia, jotka toimivat päivittäin kahdessa pienryhmässä. Kaupungin ja päiväkodin yhteisten painopistealueiden lisäksi toiminnassamme korostuvat arjen taitojen opettelu, ​ikätason mukainen vastuun kantaminen sekä vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjaannuttaminen. Ryhmämme toimintakulttuuriin kuuluvat hyvät käytöstavat, kaverin kannustaminen ja auttamien sekä reilunpelin henki.

Arjen struktuurimme rakentuu ennalta suunnitellusta ja tavoitteenmukaisesta viikko-ohjelmasta, jossa on sekä ohjattuja toimintatuokioita että runsaasti aikaa leikille. Toiminnan suunnittelussa huomioimme erilaiset tavat toteuttaa monipuolista kasvatusta (taiteen ja ilmaisun, musiikin ja liikunnan keinot) sekä lapsen ja lapsiryhmän yksilöllisyyden. Rakennamme toimintamme lasten tarpeiden ja toiveiden pohjalta.

Päivitetty 12.07.2021 klo 13:45