Maahiset

Maahiset on 3-5 -vuotiaiden lasten ryhmä. Lapset toimivat päivittäin pienryhmissä.

Pienryhmissä harjoitellaan leikin lisäksi sosiaalisia taitoja, kädentaitoja, liikuntaa ja musiikkia. Toimintamme on suunniteltu huomioiden lapsen ikä- ja kehitystaso sekä yksilölliset tarpeet.

Päivitetty 04.05.2022 klo 10:05