Kalevan koulun eskari

Kalevan päiväkodin Kalevan koululla sijaitsevan esiopetuksen toiminta-ajatuksena on, että jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. Luomme turvallisen, innostavan, kannustavan ja kiireettömän ilmapiirin, jossa on ilo oppia. Lapsen tulee saada toteuttaa itseään, kokeilla, ihmetellä, tutkia ja oppia itselleen ominaisella tavalla.

 - Lasten ideoista ja tarpeista nouseva laadukas ja vuorovaikutuksellinen esiopetus.

 - jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on

 - jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioonotetuksi ja        ymmärretyksi yksilönä ja yhteisön jäsenenä

 - lapsella on oikeus oppia leikkien ja iloita oppimastaan

 - sujuva yhteistyö vanhempien ja esiopetuksen välillä

 - tasa- arvo ja yhdenvertaisuus  

IMG_2603[1].PNG


  •  

 


Päivitetty 17.06.2022 klo 10:49