Haltiat

Lukuvuonna 2016-2017 Haltiat ryhmässä on esiopetusikäisiä lapsia. Lukuvuosisuunnitelmamme pohjautuu valtakunnalliseen esiopetussuunnitelmaan.

Esiopetusvuonna tuemme lasten omatoimisuuden kehitystä ja kouluvalmiuksien vahvistumista. Pienryhmissä korostuu tutkiva ja yhteistoiminnallinen oppiminen. Erilaiset lasten suunnittelemat ja toteuttamat projektit, lasten kokoukset ja arjen toiminnan suunnitteluun osallistuminen ovat esimerkkejä lapsen osallisuudesta. Hyödynnämme toiminnassamme monipuolisesti lähiympäristöä sekä kaupungin liikunta- ja kulttuuripalveluita.

Tavoitteenamme on myönteisten oppimiskokemusten luominen ja sitä kautta oppimisen ilon herääminen.

e06876e2-a258-45f0-aca4-aa3246dd5277.jpg

Päivitetty 22.11.2018 klo 16:30