Haitulat

Haitulat on 1-3 vuotiaiden lasten ryhmä.  Luomme lapselle turvallisen ja syliä tarjoavan alun varhaiskasvatuksen taipaleelle, jossa hänellä on lupa tutkia, kokeilla ja harjoittaa taitojaan ikätason huomioivassa oppimisympäristössä.

 

Haituloissa lapset opettelevat olemaan osa ryhmää, osallistuen, toisia huomioiden ja omia toiveitaan ilmaisten. Lasta kuullaan ja toiveet otetaan huomioon leikkejä ja muuta toimintaa suunniteltaessa. Tuemme lapsen yksilöllisiä vahvuuksia toimimalla päivittäin vaihtelevissa pienryhmissä.

 

Annamme leikille paljon aikaa sekä sisällä että ulkona. Leikkiessään lapsi harjoittelee sosiaalisia taitoja, vuorovaikutusta, empatiaa ja tunteiden säätelyä. Ryhmässä toimimisen ja yhteisten leikkien kautta lapsi oppii ymmärtämään sen mikä on sallittua ja mikä ei. Leikkiympäristöä muokataan lasten ja ryhmän tarpeiden mukaan.

Kasvattajat osallistuvat leikkeihin ohjaamalla, tukemalla ja mukana leikkimällä.

Päivitetty 09.07.2021 klo 13:26