Haitulat

Haitulat on 1-3-vuotiaiden lasten ryhmä. Haituloissa toteutetaan varhaiskasvatusta pienille lapsille turvallisessa, kodinomaisessa ympäristössä, jossa lapsi huomioidaan oman arkensa osallistujana. Harjoittelemme erilaisia arjen taitoja, kuten syömistä, pukemista ja siisteyskasvatusta ikätason mukaisesti ja omatoimisuuteen kannustaen. Kasvattajat huomioivat toiminnassaan perushoitotilanteissa tapahtuvan kasvatuksen ja opetuksen jatkumon.

 Painopistealueena leikki on tärkeä, sillä leikki on lapselle ominainen tapa toimia. Leikkiessään lapsi harjoittelee sosiaalisia taitoja, vuorovaikutusta, empatiaa, tunteiden säätelyä sekä sääntöjä. Kasvattajina tehtävämme on muun muassa huomioida lasten tarpeet ja toiveet leikkejä suunniteltaessa.

 Toimintaamme toteutamme pienryhmissä huomioiden monipuolisesti kasvun ja kehityksen osa-alueet.

 

Päivitetty 22.11.2018 klo 16:29