Päiväkodin esittely

Jaakkolan päiväkodin tehtävänä on tarjota lapselle turvallinen ja kiireetön ympäristö, jossa lasta arvostetaan ja kunnioitetaan yksilönä. Toiminta suunnitellaan lasta kiinnostavaksi ja kehittäväksi huomioiden kunkin lapsen ikä ja kehitystaso. Kasvatustoiminta tapahtuu yhdessä vanhempien kanssa tehtyä palvelusopimusta kunnioittaen.

Päivitetty 12.07.2021 klo 16:00