Pilkkeet

Pilkkeet on 1-4 -vuotiaiden ryhmä.

Pilkkeissä lapset kohdataan sensitiivisesti omina yksilöinä. Turvallisen ja kannustavan ilmapiirin luominen, jossa lapsi saa harjoitella ja kokeilla, epäonnistua ja oppia, on ryhmämme tärkeä arvo. Pienryhmissä harjoitellemme arjen taitoja ja heittäydymme luovuuden vietäväksi. Pilkkeissä lapsi koetaan aktiivisena toimijana ja lapset ovat mukana suunnittelemassa, arvioimassa ja kehittämässä ryhmämme toimintaa.

Ryhmässämme leikki nähdään vahvana lapsen oppimisen ja oivalluksen välineenä. Leikille varataan toiminnassamme aikaa ja tilaa. Oppimisympäristönämme toimivat niin päiväkodin sisätilat kuin piha-alueet sekä lähiympäristön metsät, puistot ja palvelut. Liikunnalla ja liikkumisella on ryhmässämme suuri rooli viikoittaisten metsäretkien, jumppapäivien sekä arjen liikkumisen muodossa. Hyödynnämme toiminnassamme aktiivisesti myös tieto- ja viestintätekniikkaa, esimerkiksi pedagogisen dokumentoinnin välineenä sekä projektioppimista.

 

Päivitetty 31.03.2021 klo 12:21