Nikkarit

IMG_0634.JPGPKQG0218.jpg

Nikkareissa teemme asioita yhdessä lasten kanssa. Kohtaaminen ja läsnäolo ovat meille tärkeitä arvoja.

Näemme lapsen uteliaana ja aktiivisena oppijana sekä kokijana. Innostamme ja rohkaisemme lapsia tutkimaan, kokeilemaan ja osallistumaan. Toimimme ja leikimme pienissä ryhmissä huomioiden lapsen ikätason sekä yksilölliset tarpeet.

Tarjoamme lapselle leikkirauhan ja käytämme työvälineenä ohjattua ja tuettua leikkiä. Liikumme arjessa aktiivisesti päivän aikana.

Arjessa ja leikeissä harjoittelemme vuorovaikutustaitoja, toisten kuuntelemista sekä innostamme lapsia kysymään ja kertomaan heille tärkeistä asioista. Tuemme toiminnallamme lapsen itseilmaisua ja osallisuutta. Otamme uusia taitoja haltuun ja iloitsemme onnistumisesta.

KTKH3582.jpg

 Nikkareiden pedagogiset painopisteet.pdf

 

Päivitetty 16.06.2017 klo 11:00