Klubbar

​Klubbverksamhet  inom ramen för flexibel skoldag börjar

 onsdagen den 9.1 kl.11.45-12.45.

Sammanlagt ordnas klubbar  under 15 veckor.

Denna termin deltar eleverna i:

TTC Boom, racketspel i ledning av Jukka Julin

Musikkarusell i  ledning av Juha Mäki , Keravan Musiikkiopisto

Bildkonstklubb i ledning av Eevi Kilponen, Keravan kuvataidekoulu.

Inom ramen för stadens klubbverksamhet ordnas klubbarna:

"Läxluppen " tisdagar kl. 14.30-15.15 och en kort klubb i kinesiska 

 under vecka 6 och 7.

NY KLUBB STARTAR den 7.3

Ordkonstklubben börjar   torsdagen den 7.3 kl.14.30-15.30.

Keravan Musiikkiopisto har hand om två  " Bändikerho"klubbar  i skolans utrymmen,

måndagar kl. 13.45-15.30 . Lärare Juha Mäki

Anmälning :kemu.eepos.fi , avgift enlig  Keravan Musiikkiopisto.


 

 

Päivitetty 06.03.2019 klo 15:38