Ordningsregler

​Ordningsregler i Svenskbacka skola

 • Vi leker försiktigt så att ingen skadar sig. Snöboll-, kott- och stenkastning tillåts ej!!
 • Vi rör oss lugnt inne i skolan och vi ger arbetsro.
 • Trygghet, skolglädje och trivsel för oss alla skapas av gemensamma regler.
 • Vi använder inte fula ord och använder skolspråket under hela skoldagen.
 • Vi tar hand om vår skola och vårt skolmaterial gemensamt; värdesakerna inlämnas på morgonen.
 • Vi rör oss enbart på skolans område.
 • Jag sköter om skolarbete i skolan och hemma.
 • Vi bemöter varandra med respekt och tillåter inte mobbning.
 • Vi är ute på raster.
 • Vi lyssnar på varandra.

 

Regler för användning av mobila-apparater

 • Man får ta telefonen fram under lektionerna  om man ska göra någon uppgift .
 • Man håller telefonen ljudlös under skoldagen.
 • Man ska inte ta telefonen fram efter skoldagen förrän man är ute.
 • Man får lyssna på musik med hörlurar om läraren eller någon klasskamrat inte ´har genomgång av något.
 • Man får inte ringa till någon på lektionstid om man inte har lov att göra det.
 • Man får inte fota eller filma klasskompisen utan kompisens lov.
Päivitetty 12.07.2021 klo 15:50