Flexibel skoldag

Svenskbacka skola utvecklar flexibel skoldag och ordnar  en annorlunda skoldag under skolveckan.

​Alla elever deltar i en klubb under onsdagar,15 veckor under hösten och femton veckor under våren. Skolan står för en klubb och med medel från Utbildningsstyrelsen/ Kasvatus- ja opetusvirasto i Kervo för att stödja skolornas klubbverksamhet har vi kunnat starta två övriga klubbar.

Målet för verksamheten är att elevens tid utan vuxet stöd efter skoldagen inte blir så lång. Eleverna deltar åldersintegrerat i klubbarna för att främja samhörighetskänslan och för att öka den enskilda elevens delaktighet i skolans vardag.

Målet är också att kunna erbjuda den eleven klubbversamhet som kanske inte har möjlighet eller intresse att söka sig till fritidsaktiviteter efter skoldagen.

Under höst- och vårterminen deltar alla elever fem gånger i klubbverksamhet.

Päivitetty 09.07.2021 klo 13:25