Vår skola

 

​Svenskbacka skola är en liten skola i stadsmiljö. Skolan har startat sin verksamhet hösten 2011. Under läsåret 2020-2021 har vi 53 elever i årskurserna 1-6.

 Inlärningsmiljön skall ge verktyg för eleven att ställa upp egna mål och bedöma sin egen verksamhet.

Eleven ges möjlighet att delta i uppbyggandet och utveckling av sin egen pedagogiska miljö. Målet är att skolans atmosfär är öppen, uppmuntrande, lugn och positiv.

Svenskbacka skola skall via undervisning och uppfostran uppmuntra, motivera, stödja och förstärka elevens identitet. Inlärningsmiljön skall väcka elevens nyfikenhet.

Eleven bör ha en svensk eller tvåspråkig bakgrund (daghem och förskola på svenska) eller tillräcklig språkbadsbakgrund (åtminstone förskola).

 

Päivitetty 14.07.2021 klo 15:13