Hem och skola

 

Familjefest i Sibeliushuset i Lahtis, tisdagen den 5.11.

Språköarna firar Svenska dagen med temat" TIllsammans är vi många" .

Eleverna  åker iväg kl.15.30 och familjemedlemmarna kl.16.30.

 

​Svenskbacka skola har en aktiv Hem och skola förening.

Ordförande: Mari Rahkala-Simberg

Styrelsemedlemmar:

Anette Häggman

Lena Rönn

Pauliina Hauta-aho , supleant


En lärarrepresentant deltar på möten.

Mera information hittas på: kervo.hemochskola.fi

Facebook: Svenskbacka Hem och skola rf.

 

Päivitetty 07.10.2019 klo 15:02