Hem och skola

 

​Svenskbacka skola har en aktiv Hem och skola förening.

Ordförande: Mari Rahkala-Simberg

Styrelsemedlemmar:

Anette Häggman

Lena Rönn

Pauliina Hauta-aho , supleant


En lärarrepresentant deltar på möten.

Mera information hittas på: kervo.hemochskola.fi

Facebook: Svenskbacka Hem och skola rf.

 

Päivitetty 09.07.2021 klo 13:30