Hem och skola

​Svenskbacka skola har en aktiv Hem och skola förening.

Ordförande: Lena Rönn

Styrelsemedlemmar:

Anette Häggman

Mari Rahkala-Simberg

Anna-Kaisa Akiala

Sanna Kaarisalo
En lärarrepresentant deltar på möten.

Mera information hittas på: kervo.hemochskola.fi

Facebook: Svenskbacka Hem och skola rf.

 

Päivitetty 11.10.2018 klo 10:17