Hem och skola

​Svenskbacka skolan har en aktiv Hem- och skolaförening.

Ordförande: Katja Knapas

Styrelsemedlemmar:
Jonna Savikumpu
Barbro Erkomaa
Sanna Kaarisalo (klassförälder, åk 5-6)
Eveliina Muukkonen (klassförälder, åk 3-4
Katja Knapas (klassförälder, åk 1-2)

Mera information hittas på: kervo.hemochskola.fi

Päivitetty 21.04.2017 klo 13:26