Flexibel skoldag

Svenskbacka skolan utvecklar flexibel skoldag och ordnar i andra året i rad en annorlunda skoldag under skolveckan.
Alla elever deltar i en klubb under tisdagar,15 veckor under hösten och femton veckor under våren. Skolan står för en klubb och med medel från Utbildningsstyrelsen/ Kasvatus- ja opetusvirasto i Kervo för att stödja skolornas klubbverksamhet har vi kunnat starta två övriga klubbar.

Målet för verksamheten är att elevens tid utan vuxet stöd efter skoldagen inte blir så lång. Eleverna deltar åldersintegrerat i klubbarna för att främja samhörighetskänslan och för att öka den enskilda elevens delaktighet i skolans vardag.

 

Målet är också att kunna erbjuda den eleven klubbversamhet som kanske inte har möjlighet eller intresse att söka sig till fritidsaktiviteter efter skoldagen.

Under höstterminen deltar alla elever fem gånger i slöjdklubben,
musikklubben och sportklubben, sammanlagt under 15 veckors tid.

Under vårterminen 2016 erbjuds eleverna klubbar i bildkonst, friidrott och slöjd.

Päivitetty 23.12.2015 klo 14:07