Yläkoulusta toiselle asteelle

​Nivelyhteistyön toimintatavat luodaan koko Keravan perusopetuksen ja toisen asteen välillä vuosittain päivitettävässä Keravan ohjauksen yhteistyösuunnitelmassa.

Perusopetuksen päättövaiheessa oppilaanohjaajan tärkeänä tehtävänä on yhteistyössä eri tahojen kanssa ohjata oppilaita jatko-opintoihin ja kehittää heidän valmiuksiaan toimia yhteiskunnassa ja työelämässä. Päättöluokkalaisille luodaan ohjauskeskustelun avulla jatko-opintosuunnitelma ja tavoitteet toisen asteen opintoihin siirtymiselle.

Marraskuussa järjestetään kaikille keravalaisille 9.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen avoimien ovien päivä Keravan lukiossa ja Keuda Keravassa. Tämän lisäksi jokaisen 9.-luokkalaisen on mahdollista käydä tutustumassa häntä kiinnostaviin pääasiassa lähikuntien toisen asteen oppilaitoksiin osallistumalla avointen ovien päiviin. Myös erikseen sovittavat tutustumiskäynnit ovat mahdollisia.

Perusopetus ja toinen aste tekevät yhteistyötä nivelvaiheessa mm. järjestämällä tarvittaessa tiedonsiirtopalaverin huomioiden tiedonsiirtoluvat.

Kaikissa nuoren elämän nivelvaiheissa – siirryttäessä koulutusasteelta toiselle – pyritään tekemään yhteistyötä oppilaitosten välillä, jotta sopeutuminen uuteen toimintaympäristöön sujuisi mahdollisimman kitkattomasti. Myös huoltajilla on mahdollisuus halutessaan tavata oppilaanohjaajaa. Kaikissa nivelvaiheissa siirretään opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön tieto opiskelijoista mahdollisimman pian.

Keravan Keudan esittely (Kotiväenmessut 20.9.2017).pptx

Keravan lukion esittely (Kotiväenmessut 20.9.2017).pptx

Sompion koulun oppilaanohjaus.pptx

Päivitetty 21.06.2018 klo 12:40