Kymppiluokalle

​Kymppiluokka on perusopetuksen lisäopetusta, joka oikeuttaa kuuteen (6) lisäpisteeseen yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen haettaessa. Keravalla kymppiluokan opinnot järjestetään Sompion koulussa, ja ne on suunniteltu erityisesti lukiokoulutukseen pyrkiville nuorille. 

Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu samana tai edellisenä vuonna perusopetuksen päättötodistuksen saaneille nuorille, jotka eivät ole päässeet pyrkimäänsä jatkokoulutuspaikkaan.

Erityisesti ammatilliseen koulutukseen aikoville nuorille hyvä vaihtoehto on ammattiopistojen VALMA-koulutus, johon haetaan samassa yhteisessä haussa kuin kymppiluokalle. Lisätietoja VALMA-koulutuksista saa ammatillisista oppilaitoksista. Kymppiluokan jälkeen nuori voi kuitenkin hakeutua normaalisti myös ammatilliseen koulutukseen. Hakija voi tulla yhteisessä valmistavien koulutusten haussa valituksi korkeintaan yhteen koulutukseen​.​

Kymppiluokalle haetaan yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Hakuaika lukuvuodeksi 2020–2021 on 19.5.–21.7.2020. ​ Etusijalla opiskelijavalinnassa ovat keravalaiset opiskelijat. Mikäli opiskelupaikkoja jää täyttämättä, täydennetään niitä muiden kuntien opiskelijoilla. ​Opetushallitus lähettää ilman opiskelupaikkaa jääneille jälkiohjauskirjeen kesäkuussa 2020.

Etusijalla opiskelijavalinnassa ovat keravalaiset opiskelijat. Mikäli opiskelupaikkoja jää täyttämättä, täydennetään niitä muiden kuntien opiskelijoilla. ​Opetushallitus lähettää ilman opiskelupaikkaa jääneille jälkiohjauskirjeen kesäkuussa 2018.

Kymppiluokalla opetus ja peruskouluaineiden oppikirjat ovat opiskelijoille maksuttomia. Koulupäivän aikana opiskelija saa maksuttoman kouluruoan.

Koulutuksesta

​Kymppiluokan opinnot vastaavat oppiaineiden yleisiä oppimääriä (yksilöllistämättömiä). Opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, joilla ei ole yksilöllistettyjä oppimääriä eli tähdellisiä arvosanoja päättötodistuksessa.​

 • Koulutus kestää yhden lukuvuoden (yht. 1100 tuntia, n. 30 tuntia/vko) ja oikeuttaa kuuteen (6) lisäpisteeseen yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen haettaessa.

 • Opetus on päiväopiskelua; oppitunnit sijoittuvat kello 8.15 -16.00 välille.

 • Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

 • Opetuksen pääpaino on perusopetuksen arvosanojen korottamiseen tähtäävissä kursseissa

 • Perusopetuksen arvosanojen korotuksen ohella opiskelija voi halutessaan 
  aloittaa jo lukion kurssien suorittamisen. Opintoja voi täydentää iltalukion kursseilla tai harrastustoiminnalla

 • Jokaisella opiskelijalla on yhtäläiset mahdollisuudet korottaa eri aineiden arvosanoja

 • Opiskelija voi hakeutua kymppiluokan jälkeen lukioon tai ammatillisiin opintoihin.

 • Opintoihin  voi sisältyä myös työelämään tutustumista (tet).

Opintojen sisältö

 • ​äidinkieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä

 • ruotsi

 • englanti

 • matematiikka

 • tieto- ja viestintätekniikka

 • liikunta

 • kotitalous

 • musiikki

 • käsityö

 • kuvataide

 • terveystieto

 • yhteiskuntaoppi ja historia

 • maantieto ja biologia

 • fysiikka ja​ kemia

 • uskonto tai elämänkatsomustieto

 • opinto-ohjaus

Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

​Lisäopetuksen (kymppiluokan) kesto on 1100 tuntia yhden lukuvuoden aikana. Jos opiskelija ei esimerkiksi poissaolojen vuoksi saa 1100 tuntia täyteen, ei hänelle voida antaa yhteishakuun 6 lisäpistettä.​

​​Opintoihin voi sisällyttää esimerkiksi:

 • iltalukion opintoja

 • työelämään tutustumista

 • ohjattua musiikki- tai urheiluharrastusta (vaaditaan ohjaajalta todistus)

 • kansalaisopiston kursseja (mahdolliset osallistumismaksut maksettava itse).

 • muita opintoja (esim. maahanmuuttajien oman äidinkielen opinnot).

Hyväksiluettavista opinnoista on toimitettava todistukset opinto-ohjaajalle, joka katsoo kuinka monta tuntia niistä hyväksiluetaan. Hyväksilukupäätöksen tekee rehtori.

Poissaolojen korvaaminen ja loma-anomukset

​Opiskelija on velvollinen osallistumaan jokaiselle hänen työjärjestykseensä merkitylle tunnille, ellei hänelle myönnetä vapautusta opetukseen osallistumisesta. Vapautusta anotaan sähköisellä hakemuksella Wilmassa ja mahdollisen vapautuksen myöntää ryhmänohjaaja tai rehtori. Alle 18-vuotiaan osalta hakemuksen tekee huoltaja.

Myös pitkät poissaolot, kuten lomamatkat, tulee korvata niin, että 1100 tuntia tulee täyteen. Lisäopetuksessa pitkiä (yli 3 pv) luvallisia poissaoloja ei pääsääntöisesti myönnetä.

Päivitetty 04.02.2020 klo 15:24