Valinnaisuus

Kuuloketeline.jpg

Valinnaisaineita kolmannesta luokasta alkaen

Oppilaat opiskelevat koulussa ns. kaikille pakollisia aineita (yhteisesti opiskeltavat oppiaineet) ja 3. luokasta alkaen oppilaalla on mahdollisuus tehdä valinnaisainevalintoja. Kolmas- ja neljäsluokkalaisella on lukujärjestyksessä yksi tunti taide- ja taitoaineiden valinnaisaineopintoja ja viides- ja kuudesluokkalaisella vastaavasti kaksi tuntia taide- ja taitoaineita. Viidesluokkalaiset saavat lisäksi valita yhden tunnin äidinkieleen tai matematiikkaan liittyvän valinnaisaineen.

Seitsemännellä luokalla painotetuilla luokilla oppilaalla on yksi painotusaineen tunti viikossa.

Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla oppilas opiskelee kahta pitkää valinnaisainetta sekä molemmilla luokka-asteilla kahta lyhyttä valinnaisainetta. Pitkä valinnainen oppiaine on kestoltaan (laajuudeltaan) kaksi vuosiviikkotuntia ja lyhyt valinnainen vastaavasti yhden vuosiviikkotunnin. Oppilas siis opiskelee pitkiä ja lyhyitä valinnaisaineita yhteensä kuuden vuosiviikkotunnin verran sekä 8. että 9. luokalla.

Painotettu liikunta, musiikki ja ilmaisutaito sekä A2-kieli muodostavat yhden pitkän valinnaisaineen. Pitkät valinnaisaineet arvioidaan numeroin ja niistä tulee numero päättötodistukseen. A2-kielestä oppilas voi huoltajan anomuksella saada päättötodistukseen merkinnän S eli suoritettu. Lyhyet valinnaisaineet arvioidaan suoritetuiksi (S) tai ei hyväksytyksi (H). Valinnaisainetarjotin muodostetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman ohjeiden mukaisesti.

Kevätlukukauden alussa pidettävänä valinnaisainepäivänä oppilaat ja heidän huoltajansa voivat tutustua eri valinnaisaineisiin, kun aineenopettajat esittelevät omia valinnaisainekurssejaan. Valinnaisaineet esitellään myös vuosittain koulun kotisivulle päivitettävässä valinnaisaineoppaassa. Toteutuvat kurssit päätetään niiden saavuttaman suosion perusteella, joten kaikki valinnaisainekurssit eivät toteudu joka lukuvuosi. Oppilaiden valintatoiveita pyritään noudattamaan niin pitkälle kuin mahdollista.


Päivitetty 14.07.2021 klo 14:59